Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Lượt truy cập:  
 
 
 
 
 
TIN MỚI NHẤT
Skip portlet Portlet Menu

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/3/2015 về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, góp phần vào những nỗ lực chung của đất nước và thế giới, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng trong mỗi việc làm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Để Chiến dịch Giờ Trái đất được hưởng ứng sâu rộng trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và tiết kiệm điện năng.

Tin đã đưa
 
 

Ngày 25/3/2015, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10, (khóa XI), chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác Dân vận ấp, khóm cho gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt thành phố, xã, phường, các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ.

 •  (25/03/2015)
 •  (16/03/2015)
 •  (03/02/2015)
 •  (27/01/2015)
 •  (08/12/2014)
 •  (16/10/2014)
 

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/3/2015 về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, góp phần vào những nỗ lực chung của đất nước và thế giới, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng trong mỗi việc làm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Để Chiến dịch Giờ Trái đất được hưởng ứng sâu rộng trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và tiết kiệm điện năng.

 •  (25/03/2015)
 •  (25/03/2015)
 •  (24/03/2015)
 •  (24/03/2015)
 •  (24/03/2015)
 •  (24/03/2015)
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
congtactuyengiao
Hình ảnh hoạt động 1